Windows 10 – Hasło po wznowieniu z uśpienia

Opcja ustawiona do wymuszenia logowania hasłem na DELL XPS13 po zamknięciu klapy i uśpieniu:

Ustawienia / Konta / Opcje logowania / Wymagaj logowania -> Zawsze

Midnight Commander: nie działa Shift-F4

Gdy nie działa skrót Shift+F4 (nowy plik) należy dokonać edycji pliku /etc/mc/mc.default.keymap (ewentualnie ~/.config/mc/mc.keymap).

W sekcji [panel] należy zmienić plik z:

EditNew = 14

na:

EditNew = 16

można też zmienić inne wpisy dodając liczbę "2" dla ViewRaw, CopySingle, MoveSingle, DeleteSingle

Jak wyłączyć Windows Server 2012?

 1. Myszką najeżdżamy na prawy dolny róg obok daty i czasu, pojawi się prawe menu
 2. Klikamy kółko zębate (ustawienia)
 3. Klikamy ZASILANIE
 4. Klikamy ZAMKNIJ

Sprawdzenie stanu aktywacji Office 2013, 2016, 2019

W oknie CMD należy wpisać polecenie: cscript ospp.vbs /dstatus

plik ospp.vbs znajduje się w folderze C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\OfficeXX
lub C:\Program Files\Microsoft Office\OfficeXX (dla wersji 64-bit)

gdzie OfficeXX to:

– Office15 dla Office 2013

– Office16 dla Office 2016 i Office 2019

OFFICE 2013

cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" /dstatus

cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" /dstatus

OFFICE 2016, 2019

cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" /dstatus

cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" /dstatus

 

Lokalizacja wybranego foldera w Outlooku

Gdy wyszukamy wszystkie wiadomości wg. określonego klucza i nie jesteśmy w stanie zlokalizować foldera w którym znajduje się wybrany list należy zastosować poniższy algorytm:

 

 • wyszukujemy maile wg określonego klucza
 • otwieramy wiadomość z wybranego foldera w oddzielnym oknie
 • naciskamy CTRL+SHIFT+F
 • na górze okna w wierszu Wyszukaj klikamy na końcu wiersza przycisk Przeglądaj
 • po rozwinięciu się drzewa katalogów lokalizujemy wybrany folder

Kiedy ostatnio był uruchamiany komputer z systemem Windows?

Aby sprawdzić datę i czas ostatniego uruchomienia komputera należy w oknie CMD wpisać poniższe polecenie:

systeminfo | find /i "Boot Time"

UWAGA! Obydwa cudzysłowy na górze.

systeminfo | find /i "Boot Time"

Lokalizacja jest niedostępna – brak dostępu do zmapowanych dysków

Gdy w systemie Windows pojawi się problem z dostępem do dysku sieciowego i jeden z poniższych komunikatów:

 • Lokalizacja jest niedostępna.
 • Nie można uzyskać dostępu x:\
 • Określona nazwa sieciowa nie jest już dostępna.
 • Nazwa lokalnego urządzenia jest już w użyciu.
 • To połączenie nie zostało przywrócone.

najprawdopodobniej komputer był uśpiony i wyszedł ze stanu wstrzymania.

Rozwiązanie: należy ponownie uruchomić komputer, by przywrócić prawidłowe działanie mapowania. Nie należy wybierać opcji zamknij, bo na wielu komputerach jest włączone szybkie zamykanie i tak na prawdę jest to hibernacja.

Inne rozwiązania:

 1. Usunięcie wszystkich wpisów z rejestrów z IP, które podlegało mapowaniu i ponowne zmapowanie
 2. Ręczne odmapowanie i ponowne zmapowanie dysków
 3. Napisanie pliku wsadowego z odmapowaniem i mapowaniem dysków (net use M: /delete /y; net use M: \\10.0.0.98\Dokumenty /p:Yes)

Jak wyświetlić ikony systemowe na pulpicie Windows Server 2012

 1. Myszką najeżdżamy na prawy dolny róg obok daty i czasu, pojawi się prawe menu
 2. Klikamy lupę (wyszukiwanie)
 3. Wpisujemy: Ikony na pulpicie
 4. Klikamy z prawej strony Ustawienia
 5. Klikamy z lewej: Pokaż lub ukryj typowe ikony na pulpicie

Sprawdzenie numeru portu RDP na wybranym komputerze

Klucz w rejestrach przechowujący numer portu RDP (można w tym miejscu wpisać inny port zamiast standardowego 3389):

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber

Automatyczne aktualizacje

Aby aktualizacje wykonywały się automatycznie należy stworzyć wykonywalny skrypt w lokalizacji: /etc/cron.daily/update

#!/bin/bash
test –d /var/log/update || mkdir /var/log/update
LOG=/var/log/update/`date +%Y%m%d`.log
apt-get –y update &>$LOG
apt-get –y upgrade &>>$LOG