Archiwum tagu możliwość

Brak możliwości zalogowania się na użytkownika "administrator".

Nie można się zalogować na użytkownika "administrator". Uruchamiamy wiersz polecenia jako administrator (prawy klik na Start>Wszystkie programy>Akcesoria>Wiersz polecenia, z menu kontekstowego wybieramy Uruchom jako administrator). net user Administrator /active:yes Wylogowujemy się i na ekranie logowania jest już nowy użytkownik "administrator".